neon arrow

ONS WERK

Drijver Films is breed inzetbaar. We maken films voor interne en externe voorlichting, promotie en educatie. Daarnaast produceren we, in opdracht of op eigen initiatief, documentaires en programma’s voor televisie. We werken door heel Nederland, maar draaien ook regelmatig in het buitenland. We filmden de laatste jaren in onder andere Duitsland, Oostenrijk en Japan.

Film is de ultieme vorm van verhalen vertellen. Krachtige verhalen die niet alleen informatie overbrengen maar ook iets losmaken bij de kijker. Dat vraagt om vakmanschap. Om creativiteit, oog voor detail, een journalistieke blik, de juiste vraagstelling, het vermogen om goed te luisteren en de kunst om mensen op beeld zichzelf te laten zijn. Het verhaal moet immers geloofwaardig zijn.

Authenticiteit vinden we belangrijk. Onze brede interesse zorgt voor diversiteit in ons werk. Of het nu gaat om een corporate film over een bouwproject van 50 miljoen of om een intiem real-life portret over jeugdzorg, we zoeken unieke oplossingen. We maken onze films met veel plezier, vanuit betrokkenheid en met oog en oor voor kwaliteit. Afgestemd op uw wensen, doel en mogelijkheden. Kijk verder om een indruk te krijgen van ons werk en onze opdrachtgevers.

IN OPDRACHT

IN HET HART VAN DE RENAISSANCE

Doel film
Bezoekers en andere geïnteresseerden bekend maken met de bijzondere tentoonstelling in Rijksmuseum Twenthe.
Opdrachtgever
Rijksmuseum Twenthe
Opdracht
Laat delen van de werken van Rafaël, Savoldo, Moretto, Tintoretto en Lotto in hun pure vorm zien. Deze bijzondere meesters moeten de spanning naar de tentoonstelling ‘Het hart van de Renaissance’ opbouwen.
Onze aanpak

Samen met Rijksmuseum Twenthe selecteerden we aansprekende kaders van de werken. Om accenten te geven komen er subtiel delen uit het werk naar voren. De opbouwende hartslag in combinatie met stilte zorgt voor extra aandacht en spanning.

BRANDWEERCONGRES

Doel film
Brandweerlieden ervaringen laten delen.
Opdrachtgever
Brandweer Nederland
Opdracht
Maak voor de jaarlijkse bijeenkomst voor brandweermensen boeiende films over hun vak waarin zij emoties, ervaringen en kennis delen.
Onze aanpak

Voor het onderdeel ‘Brandweerverhalen’ verfilmden we enkele verhalen uit het boek ‘Verhalen van de brandweer’ geschreven door Mariette Middelbeek.

RIJKSMUSEUM TWENTHE

Doel film
Aandacht vestigen op de tentoonstelling over schilder De Lairesse en de moeite die het kostte om orgelpanelen uit de Westerkerk naar het Rijksmuseum Twenthe te krijgen.
Opdrachtgever
Rijksmuseum Twenthe
Opdracht
Registreer twee dagen in de Westerkerk in Amsterdam hoe de panelen gedemonteerd en vervoerd worden. Laat daarna zien hoe de werken schoongemaakt en gerestaureerd worden in het Rijksmuseum Twenthe.
Onze aanpak

Door met geduld en gevoel voor perspectief de goede en spectaculaire momenten in het proces te registreren, kon er in de montage vlot een boeiende samenvatting gemaakt worden voor de bezoekers van de tentoonstelling.

MR DOKTER DORIEN

Doel film
Discussie stimuleren bij een training voor leden van de Medezeggenschapsraad.
Opdrachtgever
Project Versterking Medezeggenschap
Opdracht
Verbeeld samen met Theaterzaken herkenbare strubbelingen voor MR-leden op een prikkelende, informerende en humoristische manier.
Onze aanpak

Samen met Theaterzaken en Project Versterking Medezeggenschap ontwikkelden we een scenario en format voor drie afleveringen. Waarbij het de uitdaging was zowel humoristisch als informatief te zijn.

ROC, KENNISMAKING NIEUWE DIRECTEUR (fragment)

Doel film
Partners van het ROC van Twente kennis laten maken met de nieuwe directeur en haar visie.
Opdrachtgever
ROC van Twente
Opdracht
Introduceer in de nieuwsbrief de nieuwe directeur van MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC van Twente: Mayke Bergman. Wat is haar visie en waarom en hoe ze wil samenwerken met bedrijven en instellingen?
Onze aanpak

Na locatieonderzoek bij het MBO College voor Gezondheidszorg is er samen met de redacteur van de nieuwsbrief een script gemaakt. Door gericht vragen te stellen en passende beelden van studenten en hun interactie met docenten te maken wordt een goed beeld van de opleiding gegeven.

BOUW TIME LAPSE

Doel film
Creëer een hoge attentiewaarde voor de nieuwbouw van HP Valves bij de oplevering en op social media.
Opdrachtgever
Plegt Vos
Opdracht
Laat de korte doorlooptijd van 9 maanden zien in een time lapse van een paar minuten.
Onze aanpak

We hebben uit de vele foto’s de beste beelden geselecteerd en muziek gekozen die de impact van het bouwproces versterkt.

HET NIEUWE MEDISCH SPECTRUM TWENTE (MST)

Doel film
De regio en andere betrokkenen laten zien en voelen hoe mooi het nieuwe ziekenhuis MST geworden is.
Opdrachtgever
Medisch Spectrum Twente
Opdracht
Laat de sfeer en veranderingen in het nieuwe MST op een vlotte manier voelen en zien in een moodfilm. De film moet geschikt zijn voor de website en is makkelijk deelbaar via verschillende social media platforms.
Onze aanpak

In samenwerking met de afdeling communicatie van het MST en projectgroep ‘Bouwen aan Beter’ deden wij research naar de veranderingen en ontwierpen een script. De uitdaging was om het gebouw, dat nog in aanbouw was, zoveel mogelijk ‘in gebruik’ te laten lijken.

SAXION, CORPORATE FILM

Doel film
Ouders, partners, docenten en toekomstige studenten informeren over Saxion.
Opdrachtgever
Saxion hogeschool
Opdracht
Verfilm wat Living Technology voor Saxion betekent door middel van storytelling.
Onze aanpak

Samen met Saxion en ‘Bik Business’ zijn er representatieve personen gekozen. Doordat deze mensen hun verhaal vertellen, krijgt Living Technology een persoonlijke betekenis. Ervaringen met Saxion worden gedeeld en laten op inspirerende wijze zien waar Saxion voor staat.

THEATER, DAAR GA JE VOOR ZITTEN

Doel film
Promotie kleine theaters Overijssel
Opdrachtgever
Theaterzaken/Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO)
Opdracht
Maak een ludieke promofilm zodat het theater aandacht krijgt en meer bezocht wordt.
Onze aanpak

Samen met Theaterzaken hebben we een concept bedacht. Door vrijheid over de invulling en goede samenwerking met Theaterzaken is de promofilm in korte tijd gemaakt.

PERTEON SEATS (fragment)

DOEL FILM
Voorlichting en aquisitie
OPDRACHTGEVER
Perteon Seats
OPDRACHT
Perteon is een innovatieve fabrikant van zit-ortheses. Het bedrijf heeft een eigen filosofie, die het graag met toekomstige klanten en instellingen in binnen- en buitenland wil delen.
ONZE AANPAK

Perteon heeft een eigen productielijn ontwikkeld. Tijdens onze research bleek dat het bedrijf zich ook op het gebied van klantenbenadering onderscheidt van de concurrentie. Dat wordt zichtbaar in de film, die met veel succes wordt gebruikt bij kennismakingsgesprekken. Er is ook een Duitse en Engelse versie gemaakt.

STADSINGENIEURS (fragment)

Doel film
Imagoverandering
Opdrachtgever
Stadsingenieurs Enschede, gemeente Enschede
Opdracht
Het interesseren van jongere mensen om bij de Stadsingenieurs te solliciteren en het oppoetsen van het wat stoffige beeld dat sommigen van dit bureau hebben.
Onze aanpak

Voor de film hebben we gezocht naar de aspecten in het werk die de medewerkers trots maken. Het levert een dynamisch beeld op van de activiteiten van de Stadsingenieurs. De eigentijdse vorm voor de film trekt op beurzen veel jongeren naar de stand.

RED STORM (fragment)

Doel film
Vastlegging bijzondere tentoonstelling
Opdrachtgever
No Hero Foundation
Opdracht
Een bijzondere particuliere collectie Chinese kunst wordt eenmalig in het Rijksmuseum Twenthe getoond onder de titel ‘Red Storm’. De verzamelaar wil hiervan een registratie.
Onze aanpak

We kozen voor een vastlegging waarbij de kunst tot haar recht komt in de ruimtes van het Rijksmuseum. De museumdirecteur en de restaurator geven een toelichting. Naast een totaaloverzicht legt de camera de details van de kunstwerken onder een vergrootglas.

AANPASSEN! (leader)

Doel film
Documenteren van de gevoelens van de tweede generatie Indische Nederlanders
Opdrachtgever
Nasi Idjo
Opdracht
Voor een tentoonstelling over drie generaties Indische Nederlanders is voor elke generatie een ander medium gekozen. De eerste generatie komt in een boek met foto’s, van de derde generatie is er een tentoonstelling met voorwerpen. De tweede generatie wordt vastgelegd met filmportretten
Onze aanpak

Samen met Nasi Idjo hebben we een selectie van personen gemaakt en de onderwerpen voor de gesprekken bepaald. In de inleiding leggen de twee organisatoren van Nasi Idjo uit wat hun drijfveren zijn. De tentoonstelling is te zien geweest in museum TwentseWelle, Kamp Westerbork, Stadsbibliotheek Amsterdam en het Rijksmuseum van Volkenkunde in Leiden.

HET KLEINSTE GROTE MERK VAN NEDERLAND (fragment)

Doel film
Vastlegging van het productieproces van een uniek product
Opdrachtgever
Hollandia Matzes
Opdracht
De vernieuwing van de machines in de fabriek is voor de eigenaren reden om de oude situatie vast te laten leggen voor het archief. De vastlegging van het nieuwe proces zal onder andere gebruikt worden om bezoekers van de fabriek en beurzen te informeren zonder dat zij de fabriek in hoeven.
Onze aanpak

Het vervangen van de machines hebben we over een langere periode gefilmd. Omdat de matze op een unieke manier volgens een eeuwenoude receptuur in een charmant fabriekje in Enschede wordt gemaakt, verdient ook dit aandacht. Rond Pasen gebeurt het fabriceren ook op koosjere wijze. Het kasjeren (het koosjer bakken van de matzes), onder het waakzame oog van de rabbi, is te zien in de film.

BALENGEBOUW HET CREMER (fragment)

Doel film
Volgen van een uniek bouwproces naar een ontwerp van Rem Koolhaas en SeARCH
Opdrachtgever
De Woonplaats
Opdracht
Volg de verbouw van een voormalige textielbalenopslag tot Cremermuseum
Onze aanpak

Gedurende het bouwproces van ongeveer twee jaar hebben we door de seizoenen heen opnamen gemaakt van belangrijke momenten, zoals het doorzagen en ‘liften’ van de tweede verdieping. Dat is gebeurd op basis van onze ervaring met bouwprocessen en in nauwe samenspraak met de projectleider en uitvoerder. Enkele feestelijke mijlpalen ontbraken uiteraard niet. Een Cremermuseum is het echter (nog) niet geworden...

IN BLESSURETIJD

Doel film
Films als onderdeel van een theatervoorstelling
Opdrachtgever
FC Twente, Scoren in de Wijk
Opdracht
Maak als onderdeel van het muziektheaterproject ‘In Blessuretijd’ filmpjes die deel uitmaken van de voorstelling.
Onze aanpak

In samenspraak met de schrijvers en de regisseur (Geert Lageveen van Orkater) hebben we filmpjes bedacht voor de voorstelling. Wij filmden bekende Nederlanders en bekende Twentenaren, die vertellen over hun betrokkenheid bij de fictieve voetbalclub FC Thoes. Voor dit maatschappelijke project van FC Twente schreven wij ook het Plan van Aanpak. ‘In Blessuretijd’ krijgt in juni 2014 een vervolg ‘De Belofte’. Ook daarvoor draaien we korte filmpjes.

LANGLOPEND RENOVATIEPROJECT (fragment)

Doel film
Voorlichting bewoners en omwonenden
Opdrachtgever
Gemeente Enschede
Opdracht
Bewoners en de omgeving informeren over wat hen te wachten staat bij de ingrijpende rioleringswerkzaamheden die over een periode van twee jaar plaatsvinden.
Onze aanpak

Omdat er in de beginfase weinig te zien is, kiezen we voor animaties om te laten zien wat er gaat gebeuren. De betrokkenheid van de omwonenden wordt hierdoor vergroot, wat ook ten goede komt aan de acceptatie van de overlast. Gedurende het proces worden de animatiebeelden vervangen door en/of aangevuld met actuele beelden van de werkzaamheden. De complete film is te zien in het informatiecentrum; actuele beelden zijn via de website te bekijken.

WAT VINDT U? (fragment)

Doel film
Aanzetten tot discussie
Opdrachtgever
Theaterzaken/Rabobank
Opdracht
Laat zien hoe de klant tegen de Rabobank aankijkt
Onze aanpak

De dames van Theaterzaken gaan op pad om op een ludieke manier mensen op straat te interviewen over hun ervaring met de Rabobank. De film wordt vervolgens tijdens een bijeenkomst met Rabo-medewerkers gedraaid, waarbij Theaterzaken de discussie leidt.

RADIOACTIEF MEDICIJN (fragment)

Doel film
Informeren in museum
Opdrachtgever
TwentseWelle
Opdracht
Breng innovatieve ontwikkelingen van Twente in beeld.
Onze aanpak

Voor een film over de in Twente gemaakte stabiele isotopen (wereldwijd gebruikt bij de behandeling van kanker) filmden we onder andere in een operatiekamer van een ziekenhuis. Door een opstelling in een filmruimte met drie beelden naast elkaar beleven kijkers het onderwerp intensief. De film maakt deel uit van een serie van vijf films over innovatieve aspecten van Twente.

FRIEDHOFF ARCHITECT EN KUNSTMAKELAAR (fragment)

Doel film
Informeren, tentoonstelling ondersteunen
Opdrachtgever
Architectuurcentrum Twente
Opdracht
Het Architectuurcentrum Twente wil belangstellenden informeren over het werk van architecten die een binding met Twente hebben. Bij een tentoonstelling over o.a. de architecten Friedhoff, Zantinge en Van Couwelaar is er behoefte aan films, die later ook op dvd te zien zijn.
Onze aanpak

Bij elk portret van een architect is gekozen voor een andere invalshoek. Het interview met wederopbouwarchitect Van Couwelaar, een jaar voor zijn dood, is later voor volle zalen vertoond tijdens de Maand van de Wederopbouw in het Rabotheater in Hengelo in 2013.

EDUCATIEVE FILMS MET ACTEURS (fragment)

Doel film
Onderwijs, kennis en onderzoek
Opdrachtgever
Politieacademie
Opdracht
Maak duidelijk wat de arrestantenbewaker van een gevangenis kan verwachten van verschillende arrestanten. De film is bedoeld als lesmateriaal, de student moet na het zien van de film over de casussen vragen beantwoorden.
Onze aanpak

Samen met de politieacademie hebben we het gedrag van arrestanten in kaart gebracht. We hebben hiervoor research gepleegd bij arrestantencomplexen als basis voor een script. Het gedrag van verschillende soort arrestanten is met acteurs nagespeeld, zoals een verslaafde, een witteboordencrimineel, een prostituee en een agressieve arrestant.

CULTUREEL ERFGOED HART VAN ZUID (fragment)

Doel film
Informeren
Opdrachtgever
Projectbureau Hart van Zuid
Opdracht
Voor een symposium over Cultureel Erfgoed is projectbureau Hart van Zuid gevraagd zich te presenteren.
Onze aanpak

We hebben een aantal sleutelfiguren van de ontwikkeling van Hart van Zuid in het projectgebied geïnterviewd over de ontwikkeling van dit industrieel erfgoed. Daarnaast hebben we een geprojecteerde bewegende achtergrond bedacht die tijdens de presentatie door de projectdirecteur te zien was.

SCHEEPVAARTMUSEUM AMSTERDAM (fragment)

Doel film
Informeren
Opdrachtgever
Scheepvaartmuseum
Opdracht
Voor de tentoonstelling Zeegezichten van Jan Cremer wil het Scheepvaartmuseum in Amsterdam laten zien hoe de kunstenaar werkt
Onze aanpak

Op de beelden, die we hebben gemaakt in het atelier van Jan Cremer in Italië, is te zien hoe hij werkt aan een zeegezicht. Door alleen het geluid van de zwoegende kunstenaar en zijn materiaal te gebruiken zonder muziek, krijgt de kijker een intieme inkijk in het scheppingsproces. De bezoeker van het Scheepvaartmuseum krijgt in een aparte ruimte eerst de film te zien, voor hij de zaal met werk binnenkomt.

THEATER SONNEVANCK (fragment)

Doel film
Promotie en vastlegging
Opdrachtgever
Theater Sonnevanck
Opdracht
Trailers ter promotie en registraties voor archivering van theatervoorstellingen (Tijl).
Onze aanpak

Terwijl de theaterproductie nog in ontwikkeling is, bekijken we de voorstelling. We maken in overleg met regisseur en Sonnevanck een keuze uit de scènes voor de trailer. Deze wordt gebruikt om de voorstelling op festivals en bij publiek en afnemers onder de aandacht te brengen. Voor het archief wordt een registratie n de voorstelling gemaakt.

TUSSEN ASO'S & ENGELEN (fragment leader)

Doel film
Televisieserie
Opdrachtgever
RTV Oost
Opdracht
Op eigen initiatief ontwikkeld
Onze aanpak

Iedereen praat over normen en waarden, maar hoe denken we erover in de provincie? Samen met Merel ten Elzen gaan we op zoek. Het levert een brutaal programma op met aandacht voor Overijsselse aso’s en engelen. We hebben hiervoor ook de verborgen camera ingezet. De serie is genomineerd voor de Europese prijs voor regionale televisie.

ACADEMIA AEMSTEL (commercial)

Doel film
Promotie
Opdrachtgever
Academia Aemstel
Opdracht
Een commercial voor Academia Aemstel Aemstelle.
Onze aanpak

Op een beeldende manier wordt de aandacht gevraagd voor dit executive programme van Academia Amstel. Aemstelle is een rijke inspiratiebron voor leiders in Nederland. De film wordt onder andere gebruikt als introductie van het programma op bijeenkomsten.

IQ WONING BELLAST NEDAM (fragment)

Doel film
Promotie
Opdrachtgever
Ballast Nedam
Opdracht
Laat zien hoe het concept iQ woning werkt
Onze aanpak

Binnen de huisstijl worden in korte blokken de verschillende fases in het realiseren van de iQ woning getoond. Om de laten zien hoe snel het plaatsen van de woning gebeurt, is gebruikt gemaakt van een time-lapse

FC TWENTE, SCOREN IN DE WIJK (fragment)

Doel film
Voorlichting
Opdrachtgever
FC Twente
Opdracht
Geef een beeld van wat de stichting FC Twente scoren in de wijk doet.
Onze aanpak

Door te laten zien dat de FC Twente in alle lagen van de samenleving leeft, krijgt het credo ‘voetbal ambiance en solidariteit’ van FC Twente en de stichting scoren in de wijk lading. Initiatieven van FC Twente scoren in de wijk zijn onder andere het ontwikkelen van een taalgame, muziektheater in achterstandswijken en het opzetten van een programma rond gezonde voeding en bewegen.

DOCUMENTAIRES

THE LOST SOUND (trailer)

In het immense opslagdepot van de Belgische kunstenaar en pianoverzamelaar Peter van Heirseele (Herr Seele) bevindt zich het wrak van een zeldzame fortepiano, gebouwd door Nanette Streicher in Wenen 1826. Gedurende de film zien we hoe de fortepiano met precisie en vakmanschap wordt gerestaureerd. Restaurateur Edwin verhuurt zijn belangrijke collectie fortepiano’s voor concerten en cd opnamen door heel Europa en soms daarbuiten. Wereldberoemde pianisten vertellen over wat de klank van de forte piano voor hen zo bijzonder maakt. Als voor een eenmalig concert van het Orkest van de 18e Eeuw in Japan een Erard vleugel uit 1837 naar Tokyo moet worden vervoerd voor , blijkt het niet eenvoudig om deze piano -met ivoor op de toetsen- het land in en uit te krijgen …
Productie en regie: Drijver Films, Montage: Stefan Kamp.

"WELCOME TO MY EICHLER HOME" (trailer)

Documentaire voor AVROTROS Kunstuur.
In de jaren ‘50 en ‘60 ontwikkelde Joseph Eichler in San Francisco complete wijken met betaalbare bungalows: ‘Eichler Homes’. ‘For people with a taste for champagne but a budget for beer’. Inmiddels gaan deze tijdloze bungalows voor miljoenen dollars naar de jonge, hippe ‘high potentials’ die werken bij Apple, Google, Facebook. Projectontwikkelaar Edwin Oostmeijer, ooit onderscheiden met een Gouden Piramide voor goed opdrachtgeverschap, laat zich door Eichler inspireren. Reden voor hem om in San Francisco op zoek te gaan naar het verhaal achter Joseph Eichler.
De uitzending is hier in zijn geheel te bekijken via deze link:
http://web.avrotros.nl/kunstuur/player/AT_2053605/
Producent Drijver Films, regie Robert Wiering. De documentaire is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Creatieve Industrie.

TEXTIELBEAT (promo voor HollandDoc24)

Documentaire over de popmuziek in de sixties. Regisseur Peter Scholten is een meester in het spelen met archiefbeelden. De archiefbeelden zijn deels grafisch bewerkt en gecombineerd met nieuwe beelden. De bands van toen worden gevolgd in de aanloop naar het tweejaarlijkse Textielbeat-festival, waar ze in de oude bezetting optreden. Tenminste, als alles goed gaat...
Producent: Patrick Drijver, Regie: Peter Scholten, Camera: Paul van den Bos, Geluid: Menno Euwe, Montage: Albert Markus, Beeldbewerking: Harm van Zon.
Uitgezonden op RTV Oost en Holland Doc 24. Geproduceerd met steun van het Mediafonds.

IK SCHILDER, IK SCHRIJF, IK SCHILDER

Documentaire over schilder en schrijver Jan Cremer. Voor deze productie is Cremer gefilmd in zijn huis in Italië en op Ibiza, waar hij Ik Jan Cremer schreef. Daarnaast is gebruik gemaakt van de grote hoeveelheid - vaak uniek - archiefmateriaal, deels uit de collectie van Jan Cremer zelf.
Producent: Patrick Drijver, Regie: Peter Scholten, Camera: Deen van Zaken. Geluid: Wouter Veldhuis, Montage: Albert Markus, Productie assistent: Leonie Kippers, Artwork: Hans Wessels.
Uitgezonden bij de AVRO (Close Up) en op Holland Doc 24. Geproduceerd met steun van het Mediafonds en gepresenteerd op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Nederlandse nominatie voor een Emmy Award.

MIJN GREBBEBERG, OORLOGSHERINNERINGEN VAN COR CRUM (framgment)

Als enig kind woont Cor Crum in 1940 aan de voet van de Grebbeberg. Als de familie joodse onderduikers in huis neemt, verandert de wereld van de zevenjarige jongen. Kleine Cor wordt gewaarschuwd om met niemand over de onderduikers te spreken, omdat anders vreselijke consequenties zullen volgen. De impact op hem is enorm Cor trekt zich terug in zijn eigen wereld met zijn dieren op de top van de Grebbeberg, waar hij de oorlog aan zich voorbij ziet trekken. Voor de documentaire zijn opnamen gemaakt op de Grebbeberg en in Israël, waar Cor’s ouders postuum zijn geëerd met de Yad Vashem-onderscheiding.
Producent: Patrick Drijver, Camera en regie: Patrick Drijver, Research en interviews: Marit van de Dijk, Geluid Maarten de Groot en Leonie Kippers, research en montage: Leonie Kippers. Geproduceerd voor museum Villa ten Hompel in Münster, Duitsland.

MENTHOL, EEN NEGER IN HENGELO (trailer)

In een Twents café houdt de eerste zwarte man van Hengelo de gemoederen nog steeds bezig marktkoopman Joseph Sylvester (1890-1955), alias Menthol. De man die Nederland tanden leerde poetsen. Op een van zijn reizen heeft de zwarte Menthol de blanke Marie ‘Roosje’ Borchert ontmoet. Een van de eerste gemengde huwelijken in Nederland is daarna een feit. Menthols nalatenschap, een wonderlijk plakboek, brengt bij cafébezoekers een stroom van prachtige en soms pijnlijke herinneringen op gang.

Producent: Patrick Drijver, Scenario: Patrick Drijver en Arno Kranenborg, Regie: Arno Kranenborg. Geluid: Alex Booy,Montage: Stefan Kamp, Research en productie assistent: Leonie Kippers, Naar een idee van Petra Grimberg en Hubert Berkhout.
Uitgezonden op RTV Oost en gepresenteerd op het Nederlands Filmfestival Utrecht. Geproduceerd met steun van het Mediafonds.

LOT 43 (fragment)

Twee dochters proberen om in de geest van hun vader, na diens dood, om te gaan met de erfenis van zijn dierbaarste bezit, een schilderij van Jan Davidsz de Heem (1606-1684). De documentaire vertelt terloops de geschiedenis van het schilderij en laat daarnaast de toewijding van de familie voor het doek zien. De hoofdrolspelers worden gevolgd vanaf het moment dat het appartement van hun overleden vader wordt opgeruimd tot en met de spannende veiling bij Christie’s in Londen, waar het schilderij voor een miljoenenbedrag wordt verkocht.
Camera en regie: Patrick Drijver, Montage: Bert Diercks, Patrick Drijver en Leonie Kippers.

Naar Boven