neon arrow

VISUAL CHANGE

Film bij organisatieverandering

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Staat uw organisatie voor een cultuuromslag? Agile werken invoeren? Of meer aandacht voor beleid en strategie? Bij verandering binnen organisaties is er behoefte aan informatie, draagvlak en beweging. Door film in te zetten wordt het veranderingsproces niet alleen versoepeld, maar ook versneld.

Hoe?

Door de verandering visueel te maken en de medewerkers in het filmproces te betrekken worden ze co-regisseur van de verandering. De verandering begint al bij samen een scenario schrijven, interviews opnemen en uiteindelijk het delen van de video met collega’s. Elke verandering verloopt anders, en zijn er diverse mogelijkheden, zoals:

Company Culture Docu

Elk bedrijf heeft een uniek verhaal. In een mini docu wordt de bestaande cultuur van de organisatie in beeld vastgelegd.
Doel: Bewustwording en helderheid van de (gewenste)organisatiecultuur.

Regisseer je werkplezier

Door storytelling worden verhalen, ideeën en initiatieven over werkplezier binnen de organisatie gedeeld.
Doel: Werkplezier vergroten en duurzame inzetbaarheid verbeteren.

Scenario Sessie

Samen scenario’s maken over (de toekomst van) de missie en/of ambitie, waardoor ze (weer) gaan leven.
Doel: Toekomst vormgeven en trots communiceren

Freeze the situation

Het registreren van een werksituatie of bedrijfsproces om die vervolgens samen te evalueren.
Doel: Werkprocessen verbeteren, bijvoorbeeld efficiënter of veiliger werken.

Het veranderproces

Samen met de organisatie of verandermanager begeleidt en activeert Drijver Films het veranderproces.

Voorbeelden

WERKPLEZIER IN ZIEKENHUIS

Vraagstuk

Hoe krijgen onze medewerkers meer werkplezier en verbeteren we de duurzame inzetbaarheid?

FILM AANPAK

Medewerkers van het Spaarne Gasthuis vertellen aansprekende verhalen en laten succesvolle initiatieven zien. Doordat andere medewerkers zien hoe hun directe collega’s het werkplezier vergroten worden zij ook gemotiveerd om hun ideeën te delen en deel te nemen aan het komende Medewerkerstevredenheidsonderzoek. In samenwerking met Preventned maken we deze resultaten en initiatieven zichtbaar.

Resultaat

Trotse medewerkers die gemotiveerd zijn om hun ideeën te delen en daarmee de organisatie te verbeteren.

PROCESOPTIMALISATIE BIJ URENCO

Vraagstuk

Hoe krijgen we een optimale proces flow en delen we deze kennis binnen de organisatie?

Film aanpak

Door het proces per stap in beeld te brengen zijn de medewerkers op de verschillende vestigingen op de hoogte van elkaars werkwijze. Door dit samen te bekijken inspireren ze elkaar voor het verbeteren van hun werkzaamheden (best practice).

Resultaat

Een veilige en prettige werksituatie met een snelle afhandeling.

IMAGE BUILDING BIJ STADSINGENIEURS ENSCHEDE

Vraagstuk

Hoe spreken we jonge potentiële collega’s aan?

Film aanpak

Door een vlotte impressie te geven van de werkzaamheden krijgt men een andere kijk op de ingenieurs bij de gemeente.

Resultaat

Trotse medewerkers en meer interesse van jonge potentiële ingenieurs.

KLANTEN EN INNOVATIE BIJ DE RABOBANK

Vraagstuk

Hoe weten we wat onze klanten willen?

Film aanpak

De dames van Theaterzaken praten met klanten en niet-klanten over hun bank. De reacties op de ludieke en ontspannen aanpak leveren serieuze discussiepunten op voor een interne bijeenkomst van de Rabobank.

Resultaat

Inspiratie en richtlijnen voor innovatie.